Over DSC Finance

DSC Finance BV een gespecialiseerde dochteronderneming van affiliatenetwerk Daisycon en vervult het inhoudelijke beheer van de financiële vergelijkingstools die via Daisycon worden aangeboden aan publishers. DSC Finance BV heeft 13 maart 2015 een AFM vergunning verkregen voor het bemiddelen in financiële producten en diensten.

Medio november 2014 verruimde de AFM, toezichthouder op de financiële markten, de definitie van “bemiddelen” met als gevolg dat het online vergelijken van financiële producten en diensten sneller als vergunningsplichtig wordt kwalificeert. DSC Finance faciliteert het inhoudelijk beheer én de controle op de financiële vergelijkingstools en controleert ook de wijze van distributie en gebruik van de tools door de websites of eindgebruikers.

Het affiliatenetwerk dat de vergelijkers onder de aandacht brengt van publisher en het aanbod van financiële adverteerders verzorgt, is niet belast met bemiddelende werkzaamheden en kan zich richten op de technische aspecten en overige kerntaken. De duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen DSC Finance en Daisycon maakt het mogelijk om vanuit beide perspectieven de optimale dienstverlening te kunnen verlenen teneinde de vereiste kwaliteit, flexibiliteit en zekerheid aan zowel adverteerders als publishers te kunnen leveren. Dit zonder de beperkingen en risico’s die gelden voor de continuïteit van de dienstverlening indien beide rollen binnen een entiteit zouden worden uitgevoerd.

Voordat een publisher een financiële vergelijker kan én mag opnemen, wordt door DSC Finance getoetst of de publisher aan de gestelde voorwaarde voldoet. Daarnaast dienen aangesloten publisher zich te houden aan de voor gebruik van de vergelijkingstools opgestelde aanvullende voorwaarden. Pas na akkoord van DSC Finance kan een publisher vergelijkers opnemen.

Meer informatie over de financiële vergelijkers van Daisycon vindt u op de website Daisycon.com.