Algemene voorwaarden gebruik vergelijkers

Met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verklaart een publisher het volgende:

  • U bent de hoogte van de programmavoorwaarden van alle adverteerders bij die in deze vergelijker of tool zijn opgenomen.
  • U zult de code van de tool op uw website plaatsen zoals aanboden door DSC Finance en zelf geen aanpassingen op de inhoud aanbrengen. Ook uiterlijke aanpassingen zijn uitdrukkelijk niet toestaan. Dit in verband met de regels van de AFM.
  • U zult het materiaal aangeboden in de tool niet kopiĆ«ren of anders gebruiken dan waarvoor de tool oorspronkelijk bedoeld is.
  • Als u niet over een AFM vergunning beschikt is het niet toegestaan om vergunningsplichtige activiteiten op uw website uit te voeren. Lees hier wat de AFM onder vergunningsplichtige activiteiten verstaat. Uitzondering hierop is deze tool van DSC Finance, die duidelijk herkenbaar is als externe tool en die onder de AFM vergunning van DSC Finance valt.
  • Als u niet over een AFM vergunning beschikt en bezoekers kunnen met u in contact treden (bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoonnummer o.i.d.), dan moet duidelijk zijn dat u geen vragen over de vergelijker en het product dat wordt vergeleken mag beantwoorden. Stelt een bezoeker toch een vraag over verzekeringen, dan mag u deze absoluut niet inhoudelijk beantwoorden. U bent verplicht de vraag door te sturen naar DSC Finance.
  • Het is niet toegestaan om een telefoonnummer, e-mailadres, chatfunctie of ander communicatiemiddel te plaatsen op de pagina waar de vergelijker wordt getoond.
  • Uw website moet representatief zijn. Bij websites die niet als representatief worden ervaren voor onze adverteerders heeft DSC Finance het recht de vergelijker uit te zetten.
  • Het is absoluut niet toegestaan de vergelijker te plaatsen op websites die de illegale of pornografische content bevatten.

Naast deze aanvullende voorwaarden zijn ook de Algemene publisher voorwaarden van Daisycon op de tools van DSC Finance van toepassing. Deze kunt u hier nalezen.